System Monitorowania Obsługi Kwalifikacji

Witamy w systemie SMOK OKE Kraków

Harmonogram egzaminów w sesji maj - lipiec 2016
2016-02-22

Komunikat

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem przeprowadzania egzaminu w sesji maj/czerwiec/lipiec 2016 r., który został zamieszczony w zakładce Materiały -> Organizacja egzaminów/2016/Maj - Lipiec 2016. Kolorem zostały zaznaczone dni, w których można zaplanować przeprowadzenie egzaminu z danej kwalifikacji.

Zbieranie deklaracji do sesji sierpień - październik 2016
2016-02-22

Komunikat

Termin wprowadzania deklaracji dla dyrektorów szkół, którzy będą przeprowadzać egzamin z kwalifikacji w sesji sierpień - październik 2016, upływa z dniem 24 kwietnia 2016 r.